Bilten „Dekada Roma u AP Vojvodini“

Volonterski projekat članova IEC-a. Javno publikovanje trojezičnog izdanja "Dekada Roma u AP Vojvodini" putem elektronskih medija (internet sajta) u cilju unapredjenja položaja pripadnika romske nacionalne zajednice u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstva (ciljevi Dekade Roma)

Bilten je dostupan na web adresi http://www.rec.org.rs/bilten