Istraživačko-edukativni centar i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ su u subotu 13.10.2018. i ponedeljak, 15.10.2018. godine organizovali skupove pod zajedničkim imenom Meet&Code (interni naziv: I understand HTML). Na događaju 15. oktobra Vladimir Vašalić, koordinator Startit centra Vršac, je studentkinje/studente upoznao sa aktivnostima ove organizacije.

Tagged with: ,

Meet&Code ima za cilj da upozna decu i mlade ljude uzrasta od 8 do 24 godina sa svetom tehnologije i programiranja, a organizuje se od 6. do 21. oktobra 2018. (Evropska nedelja programiranja). Događaj je namenjen studentkinjama i studentima Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu, ali otvoren i za učešće svih mladih osoba, kao i onih koji se tako osećaju bez obzira na godine…

u organizaciji Istraživačko-edukativnog centra i Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (SRH Srbija), održana je predstava „Usudi se, promeni se“, u okviru projekta „Zamenom uloga do promene u stavovima“ uz podršku Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF), u okviru Innovation Fund programa…

Tagged with:

U okviru projekta Promocija interkulturnih vrednosti kroz istraživački rad i razmenu iskustava studenata koji je realizovan u suorganizaciji Edukativnog centra za darovite iz Vršca, Visoke škole strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov u Vršcu i Univerziteta „Aurel Vlajku“ iz Arada, …

Promocija interkulturnih vrednosti kroz istraživački rad i razmenu iskustava studenata Read more »