Kompetencije učitelja za rad sa darovitim učenicima

U sredu, 18.12.2013. godine u Svečanoj sali Visoke škole, u saradnji sa Istraživačko – edukativnim centrom iz Vršca održan je stručni skup u okviru projekta „Kompetencije učitelja za rad sa darovitim učenicima“, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. U prethodnoj fazi projekta učitelji sa teritorije opštine Vršac popunjavali su upitnike, a naknadnom analizom došlo se do saznanja koji su najčešći problemi učitelja u radu sa darovitim učenicima, koje su teme o kojima žele da razgovaraju ili o kojima želite da saznaju više.
Profesori Visoke škole i saradnici IEC-a pripremili su adekvatne prezentacije i odgovarali na pitanja, a nakon ovoga dela skupa, učitelji su iznosili svoja iskustva u radu sa darovitima, ukazujući na probleme, ali i na pozitivne primere i dobre prakse koje primenjuju u svome radu.
Poslednja faza projekta podrazumeva objavljivanje publikacije o darovitima, u kojoj će se pored dela koji će prirediti organizatori, naći i stručni radovi učitelja uključenih u rad sa darovitima.