Kontakt

Naziv Istraživačko – edukativni centar
Adresa Omladinski trg 1
Opština 26300 Vršac
Telefon i faks 060/561-39-51   013/832-517
E-mail natasasturza@gmail.com
Web-site www.rec.org.rs
Zastupnik i kontakt osoba dr Nataša Sturza Milić
PIB 106945186 Obrazac REG
Matični broj 8731047
Tekući račun redovni dinarski: 355-3200086046-91
   
redovni devizni: 355-3200086053-70
Broj rešenja  o registraciji БУ 9482/2013 Rešenje APR-a Statut Centra
Oblasti ostvarivanja ciljeva Obrazovanje, nauka i kultura kao i druge srodne oblasti zarad ostvarivanja svojih ciljeva
Šifra delatnosti 9499 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Istraživačko – edukativni centar iz Vršca je nestranačko i nevladino udruženje. IEC je osnovan 19.04.2001. godine pod nazivom Edukativni centar za rad sa darovitima, a 24.09.2013. Centar je promenio naziv i proširio svoju delatnost.
Stranica Istraživačko – edukativnog centra na sajtu Agencije za privredne registre