Održana predstava „Nejednakost kao izazov“

U okviru projekta „Inequality Challenge – Tackling gender inequality through theatre-based education among most vulnerable groups in Serbia“ koji sprovodi SRH (Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje) Srbije uz podršku partnerskih organizacija u Vršcu je 16.04.2019. održana predstava „Nejednakost kao izazov“.
Projekat je podržan od strane die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a Istraživačko-edukativni centar uz podršku Visoke škole je jedna od organizacija uključenih u realizaciju projekta. Predstave su ili će biti održane i u Zaječaru, Pirotu, Kruševcu i Beogradu.
Kroz teatarsko obrazovanje i istraživanje projekat treba da izazove i promeni konzervativne rodne stavove i ponašanja među mladima sa posebnim fokusom na populaciju Roma i povratnika, čime se stvara otvorenije, tolerantnije, nediskriminirajuće i nenasilno okruženje.
U realizaciji predstave aktivno su učestvovali studenti Visoke škole.
 
 
U medijima: