Predstava „Usudi se, promeni se“

U velikom amfiteatru Visoke škole, 17. maja 2018. godine u organizaciji Istraživačko-edukativnog centra i Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (SRH Srbija), održana je predstava „Usudi se, promeni se“, u okviru projekta „Zamenom uloga do promene u stavovima“ uz podršku Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF), u okviru Innovation Fund programa..
Predstava je bila interaktivna i participativna, prisutna publika je imala priliku da aktivno učestvuje na sceni, svakome je data prilika da se oproba kao glumac ili glumica. Kroz vežbanje glumačkih/performativnih tehnika, analizirane su granice, ustaljenost, nametnutost svakodnevnih uloga i situacija. Predstava je istraživala, preispitivala pripadnost, prirodne, (ne)podnošljive i poželjne odnose…
Kroz glumu i smeh, korišćenjem pozorišne tehnike koje angažuju sve, od najaktivnijih do manje aktivnih, učesnici su širili sopstvena iskustva i poglede na svakodnevicu, okruženje i najbliskije odnose.
Nakon predstave sprovedeno je i istraživanje kojim se meri efekat programa, odnosno, stepen promene kod mladih, a koje sprovoditi Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), kao projektni partner.
 
Fotografije: Dragan Despotovski i Mariana Stratulat
 

 

Mediji: