Projekti

P13
Naziv projekta:
Biciklom kroz zaštićeno stanište Mali vršački rit
Ciljna grupa/učesnici
Svi uzrasti
Sažet opis projekta:
Biciklom kroz zaštićeno stanište Mali vršački rit je događaj koji predstavlja vožnju biciklima kroz jedno od 42 IBA (Važno područje za ptice) u Srbiji. Uz promociju zdravih stilova života, održano je i predavanje o značaju zaštite životne sredine, kao i podela promo materijala.
Podrška:
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacija:
Rezultati (IEC):
 
P12
Naziv projekta:
Meet and Code 2020 – Transverzalne digitalne kompetencije
Ciljna grupa/učesnici
Mladi od 8 do 24 godina
Sažet opis projekta:
Onlajn obuka za osnaživanje prenosivih (transverzalnih) veština mladih – sa posebnim fokusom na digitalne transverzalne veštine ima za cilj osnaživanje komunikacijskih, organizacionih i ličnih veština u onlajn radnom okruženju. Teme i sadržaj obuke: Šta su prenosive (transverzalne) veštine? Razlozi za unapređivanje prenosivih veština u kriznim situacijama. Značaj prenosivih veština za rad u onlajn okruženju. Osnaživanje prenosivih veština. Unapređivanje komunikacijskih (prezentovanje, javni nastup, aktivno slušanje, asertivnost, solidarnost, uspešna komunikacija u onlajn okruženju), organizacionih (IKT-a za uspešnije planiranje i organizovanje) i ličnih veština (upravljanje stresom, pouzdanost, tačnost, odgovornost). Transverzalne digitalne veštine: IT i kompjuterske veštine iz oblasti informacionih i komunikacijskih tehnologija: korišćenje kompjutera radi pronalaženja, pristupanja, čuvanja, proizvođenja, predstavljanja i razmene informacija i radi komuniciranja i učešća u mrežama saradnika preko interneta. Upoznavanje učesnika/učesnica sa platformama/onlajn alatima za samostalnu izradu mobilnih aplikacija i softvera prilagođenih sopstvenim potrebama. Predavači su doktori nauka.
Finansiran sredstvima:
– SAP
– Haus des Stiftens gGmbH (HDS)
– TechSoup Balkans
– Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“
Realizacija:
Rezultati (IEC):
 
P11
Naziv projekta:
Meet and Code 2019 – Budi na ti sa VI
Ciljna grupa/učesnici
Mladi od 8 do 24 godina
Sažet opis projekta:
Događaj je namenjen studentkinjama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. Dva su razloga koja su nas opredelila da izaberemo ovu ustanovu: 1. Školu pohađaju pretežno mlade osobe ženskog pola; 2. Škola je jedinstvena na široj teritoriji po tome što se nastava realizuje na tri jezika (srpskom, rumunskom i romskom). Za učešće će oglašavanjem putem lokalnih medija biti pozvane i druge mlade osobe i ono ne isključuje prisustvo studenata i mladih ljudi muškog pola. Događaj koji pripremamo predviđa kratko upoznavanje sa veštačkom inteligencijom (VI) i mogućnosti, ali i opasnosti nosi njen nastanak, posebno u oblasti obrazovanja. U tom smislu učesnice/učesnici će biti upounate/upoznati sa internet resursima koji će im olakšati razumevanje i mogućnosti primene VI (npr. https://www.guru99.com/artificial-intelligence-tutorial.html ). Nakon ove aktivnosti predviđena je demonstracija rada edukativnog robota prilagođena uzrastu i interesovanjima učesnica/učesnika. Volonteri su profesionalni edukatori/ce (profesori/ce) Visoke škole i profesor doc. dr Tomaž Bratina, profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru (Slovenija).
Finansiran sredstvima:
– SAP
– Haus des Stiftens gGmbH (HDS)
– TechSoup Balkans
– Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“
Realizacija:
Rezultati (IEC):
http://www.rec.org.rs/odrzan-meet-and-code-2019/
 
P10
Naziv projekta:
Inequality Challenge – Tackling gender inequality through theatre-based education among most vulnerable groups in Serbia
Ciljna grupa/učesnici
Mladi 18+ godina
Sažet opis projekta:
Kroz teatarsko obrazovanje projekat treba da izazove i promeni konzervativne rodne stavove i ponašanja među mladima sa posebnim fokusom na populaciju Roma i povratnika, čime se stvara otvorenije, tolerantnije, nediskriminirajuće i nenasilno okruženje.
Projekat je podržan od strane die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i predstavlja svojevrsni nastavak saradnje i aktivnosti organizacija koje su realizovale projekat „Zamenom uloga do promene u stavovima“.
Predstava „Nejednakost kao izazov“

Finansiran sredstvima:
– Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava Srbije (SRH Srbija), uz podršku die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
– Sopstveni izvori
Početak realizacije:
april 2019.
Rezultati (IEC):
 
P9
Naziv projekta:
Meet and Code 2018 – I understand HTML
Ciljna grupa/učesnici
Mladi od 8 do 24 godina
Sažet opis projekta:
Događaj je namenjen studentkinjama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. Dva su razloga koja su nas opredelila da izaberemo ovu ustanovu: 1. Školu pohađaju pretežno mlade osobe ženskog pola; 2. Škola je jedinstvena na široj teritoriji po tome što se nastava realizuje na tri jezika (srpskom, rumunskom i romskom). Za učešće će oglašavanjem putem lokalnih medija biti pozvane i druge mlade osobe i ono ne isključuje prisustvo studenata i mladih ljudi muškog pola. Događaj koji pripremamo predviđa kratku obuku HTML-a i upoznavanje sa internet resursima za obrazovanje i usavršavanje (npr. MDN web docs). Takmičarski deo predviđa formiranje (multinacionalnih) timova; prevođenje (kodiranje) kratkih priča za decu pomoću HTML-a u web stranice koje sadrži simbole, slike, vizuelne elemente… cilj je da sadržaj postane univerzalno razumljiv, bez obzira na uzrast ili maternji jezik korisnika web stranice. Sve učesnice/učesnici – (u najvećem broju buduće vaspitačice/vaspitači) bi trebalo na ovaj način da se upoznaju sa mogućnostima savremenih tehnologija u pripremi materijala za nastavne aktivnosti. Volonteri su profesionalni edukatori/ce Visoke škole i treneri/ce Starit centra.
Finansiran sredstvima:
– SAP
– Haus des Stiftens gGmbH (HDS)
– TechSoup Balkans
– Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“
Realizacija:
Rezultati (IEC):
 
P8
Naziv projekta:
Zamenom uloga do promene stavova
Ciljna grupa/učesnici
Mladi 18+ godina
Sažet opis projekta:
Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava Srbije (SRH Srbija), uz podršku Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF), u okviru Innovation Fund­a, počela je sa implementacijom projekta Zamenom uloga do promene stavova. Projekat je deo šireg programa SRH Srbije za rodnu ravnopravnost i rodna pitanja, koje su definisane strateškim planom SRH Srbije kao prioritetne oblasti.  
Projekat, koji će se sprovoditi naredne tri godine, spaja pozorišno­ edukativnu metodu i rodno­transformativni pristup i obraća se prvenstveno mladima, sa ciljem podsticanja kritičkog preispitivanja rodnih uloga i stereotipa, prevencije i umanjenja rodno zasnovane diskriminacije, sa posebnim akcentom na osvešćivanju i preuzimanju odgovornosti za seksualno i reproduktivno zdravlje.
Predstave će se igrati prema scenariju koji, za ovu priliku, piše dramaturškinja Olga Dimitrijević, dobitnica brojnih prestrižnih nagrada za svoje dosadašnje stvaralaštvo, dobro poznata srpskoj publici i šire.
Važan deo projekta je i istraživanje kojim će se meriti efekat programa, odnosno, stepen promene kod mladih, a koje će sprovoditi Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), kao projektni partner.
Projekat će se sprovoditi u 12 gradova Srbije, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama koje rade sa mladima u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, seksulanog i reproduktivnog zdravlja i prava. U produkciji pozorišne predstave će, osim profesionalaca, učestvovati i volonteri/amateri širom Srbije.
Finansiran sredstvima:
– Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava Srbije (SRH Srbija), uz podršku Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF), u okviru Innovation Fund­a
– Sopstveni izvori
Početak realizacije:
oktobar 2016.
Rezultati (IEC):
 
P7
Naziv projekta:
Podrška međunarodnom istraživačkom centru za muzičku darovitost dece predškolskog i ranog školskog uzrasta
Ciljna grupa/učesnici
Projekat predviđa zajedničko učešće studenata, pre svega budućih vaspitača i učitelja (studenata visokih vaspitačkih škola i učiteljskih fakulteta) iz Srbije, roditelja kao i studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz Temišvara (Rumunija) s jedne strane, kao i kompetentnih mentora, stručnjaka i profesora koji se više godina bave proučavanjem fenomena darovitosti i njene rane identifikacije. 
Sažet opis projekta:
Projekat je zamišljen tako da njegove prve aktivnosti budu usmerene na edukativne kurseve – seminare za studente, buduće vaspitače, učitelje, roditelje kao i profesore muzike, u okviru kojih bi se oni kroz teorijski i praktičan rad upoznali sa glavnim karakteristikama, metodama i instrumentima rane identifikacije muzičke darovitosti, tehnikama rada na njihovom razvijanju i otklanjanju eventualnih poteškoća u muzičkom razvoju.  Za potrebe polaznika, bila bi objavljena stručna publikacija – praktikum pod nazivom  Organizovanje i rad sa dečjim muzičkim sastavima, autora, dr. Euđena Činča, muzikologa i profesora strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov u Vršcu.
Nakon sprovedene obuke, polaznici bi zajedno sa mentorima osmislili elemente istraživanja muzičke darovitosti kod dece predškolskog uzrasta i prvih razreda osnovne škole (metode, instrumente, uzorak, itd.) i sproveli istraživanje na reprezentativnom uzorku u vrtićima i osnovnim školama u Vojvodini (južni Banat) i županiji Timiš u Rumuniji koji bi se statistički obradili i postavili javno dostupnim. Rezultati ovog istraživanja mogli bi postati osnova za dalje ideje i pravce u proučavanju i razvijanju muzičke darovitosti kod dece.
Projekat bi se realizovao u saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov u Vršcu i Fakultetom muzičke umetnosti u Temišvaru.
Finansiran sredstvima:
– Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u  APV)
– Sopstveni izvori
Period realizacije:
decembar 2014 – maj 2015.
 
P6
Naziv projekta:
Savremeni i tradicionalni model očuvanja
nacionalnog identiteta kod mladih/studenata
Cilj projekta:
Uspostavljanje trajne i višestruke kulturne komunikacije između mladih pripadnika etničkih zajednica iz vršačkog regiona i mladih pripadnika etničkih zajednica u rumunskom delu Banata u funkciji pronalaženja zajedničkih modela očuvanja nacionalnog identiteta.
Ciljna grupa/učesnici
– Mladi pripadnici etničkih zajednica iz vršačkog regiona i rumunskog dela Banata – županija Timiš i Karaš – Severin;
– Relevantni faktori za aktivnost mladih pripadnika etničkih zajednica u vršačkom regionu i rumunskom delu Banata;
– Šira publika na prostoru koji obuhvataju aktivnosti projekta.
Sažet opis projekta:
Problem identifikacije sa elementima nacionalne kulture sve je prisutniji u vremenu globalizacije, naročito u slučaju mladih. Taj problem vidno imaju mladi u Vojvodini, pripadnici etničkih zajednica. Višegodišnje iskustvo Istraživačko – edukativnog centra iz Vršca koji je uspešno sproveo nekoliko projekata koje su podržali Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nac. zajednice i opština Vršac govori da se kao mehanizmi konzervacije nacionalnih elemenata kod mladih kristališu dva dobro konturisana modela. Prvi je tradicionalistički model koji kao osnovni oblik očuvanja elemenata nacionalne kulture, bez obzira da li ona živi u sredini u kojoj je većinska ili manjinska, prepoznaje amatersko umetničko stvaralaštvo, pesmu, igru, tradicionalne zanate. Drugi model jeste onaj savremeni  koji se odvaja od pomenutih vidova stvaralaštva i pronalazi elemente nacionalog kulturnog identiteta van okvira etnički obojenog folklora. Polazeći od ove premise, projekat ima za cilj da utvrdi u kojoj je meri ona realna, a da nakon toga kroz razne vidove aktivnosti poveže mlade pripadnike etničkih zajednica koji žive u vršačkom regionu sa pripadnicima etničkih zajednica u rumunskom delu Banata, da stvori uslove za njihovu kulturnu komunikaciju i podrži ih u promovisanju njima odgovarajućeg modela očuvanja elemenata nacionalnog identiteta.
Finansiran sredstvima:
Opština Vršac (Konkurs za sufinansiranje projekata/programa nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja u opštini Vršac za prvu polovinu 2014. godine) – Rezultati konkursa
– Sopstveni izvori.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženje studenata i nevladinih organizacija u  APV)
Period realizacije:
maj – novembar 2014.
 
P5
Naziv projekta:
Kulturne realnosti i potrebe mladih u opštini Vršac i susednim opštinama
Cilj projekta:
Projekat ima za cilj da kroz istraživački rad, debate i susrete ustanovi stepen, oblike i oblasti u kulturi u kojima su mladi u opštini Vršac i susednim opštinama uključeni (bilo da su aktivni stvaraoci ili publika) kao i da im kroz neposrednu komunikaciju pruži priliku da ponude modele i rešenja za uspešno ostvarivanje njihovnih kulturnih potreba.
Ciljna grupa/učesnici
Mladi u opštini Vršac i susednim opštinama (populacija 18-30 godina) koji potiču iz različitih obrazovnih, socijalnih, etničkih, miljea.
Sažet opis projekta:
Ustanoviti odnose između oblika, tj. stepena uključenosti mladih u kulturni život u opštini Vršac i susednim opštinama i njihovih realnih potreba u kulturi.
  • Preglednost realne situacije o upućenosti, oblicima i stepenu učešća mladih u kulturnim aktivnostima;
  • Postojanje realne slike o potrebama mladih za aktivnom ili pasivnom participacijom u kulturnom životu u sredinama u kojima žive;
  • Postojanje konkretnih predloga za poboljšanje odnosa između realnosti i potreba mladih u oblasti kulture koje su kreirali oni sami;
  • Interakcija između mladih i razvijena svest o važnosti kulture za izgradnju čovekove ličnosti;
  • Dostupnost novim saznanjima u oblasti kulture kada su mladi i njihove potrebe u pitanju;
  • Razvijanje kritičkog promišljanja i samosvesti kod mladih
Finansiran sredstvima:
Opština Vršac (Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture na teritoriji opštine Vršac za 2014.godinu.) – Rezultati konkursa i Dopuna rešenja
– Sopstveni izvori.
Period realizacije:
april – novembar 2014. godine
 
P4
Naziv projekta:
Javno publikovanje trojezičnog izdanja "Dekada Roma u AP Vojvodini"
Cilj projekta:
Cilj projekta se odnosi na javno publikovanje trojezičnog izdanja "Dekada Roma u AP Vojvodini" putem elektronskih medija (internet sajta) u cilju unapredjenja položaja pripadnika romske nacionalne zajednice u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstva (ciljevi Dekade Roma)
Ciljna grupa/učesnici
Pripadnici romske nacionalne zajednice u Vojvodini, ali i šira javnost.
Sažet opis projekta:
Kancelarija za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine publikuje od početka 2011. godine mesečni bilten pod nazivom „Dekada Roma u AP Vojvodini“, u tiražu od 1000 primeraka. Kako bi krug čitalaca bio proširen, posebno u kategoriji mladjih osoba, kojima su elektronski mediji bliži, IEC je posredstvom Visoke škole stukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu i Kancelarije za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine omogućio elektronski pristup biltenu na tri jezika (Romski, Srpski i Engleski).
Finansiran sredstvima:
Volonterski projekat članova IEC-a.
Period realizacije:
Započeto: decembar, 2013. godine
Publikacije:
Bilten je dostupan na web adresi http://www.rec.org.rs/bilten
 
 
P3
Naziv projekta:
Promocija medjunacionalne tolerancije kroz aktivnosti mladih
Cilj projekta:
Cilj projekta odnosi se na unapređenje i promociju interkulturnih vrednosti kod mladih kroz njihov zajednički angažman u istraživačkim projektima manjeg obima u okviru kojih bi se mladi bavili proučavanjem obrazovnih i kulturnih sličnosti i specifičnosti izmeću Srba, Rumuna, Roma, Slovaka…
Ciljna grupa/učesnici
Mladi pripadnici etničkih zajednica iz opštine Vršac i županije Timiš i šira javnost u regionu Banata.
Sažet opis projekta:
U okviru projekta, planira se grupni i samostalni mentorski vođeni rad studenata, prezentacije , saradnja i susreti među mladima kao i objavljivanje radova u studentskom časopisu.
Finansiran sredstvima:
Opština Vršac (Konkurs za sufinansiranje projekata/programa nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja u opštini Vršac za drugu polovinu 2013. godine) – Rezultati konkursa
– Sopstveni izvori.
Period realizacije:
oktobar, 2013. godine – mart, 2014. godine
 
P2
Naziv projekta:
Kompetencije učitelja za  identifikaciju i rad sa darovitim učenicima
Cilj projekta:
Unaprediti uslove obrazovanja za sve, koji pretpostavljaju da se svakom detetu omogući da dostigne svoje potencijale.
Specifičan cilj projekta : osposobiti učitelje da blagovremeno prepoznaju darovitu decu i sa njima adekvatno rade.
Ciljna grupa/učesnici
Profesori razredne nastave u južnobanatskom regionu
Opis projekta:
Deca sa visokim potencijalima i posebno izraženim sklonostima se ovim programom stavljaju sa margine u centar interesovanja učitelja. Kroz sadržaje se osposobljavaju učitelji da prepoznaju ovu decu i da u neposrednom vaspitno obrazovnom radu pruže podršku njihovom razvoju.
Projekat bi bio realizovan u saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov u Vršcu čiji profesori imaju dugogodišnje iskustvo u problematici darovitosti. Ova visokoškolska ustanova, baveći se naučnim radom već devetnaest godina organizator je Međunarodnog okruglog stola o darovitima koji okuplja naučnike i istraživače iz desetina evropskih zemalja.
Projekat u svojoj prvoj fazi predviđa izradu upitnika namenjog učiteljima koji rade u  osnovnim školama u južnobanatskom regionu i koji za cilj ima da prediktivno sagleda kompetencije, znanja i iskustva učitelja u ovoj oblasti. Upitnik bi se sproveo na reprezentativnom uzorku koji bi obuhvatao kako škole u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku, tako i škole u kojima se nastava odvija na jezicima nacionalnih zajednica.
Nakon obrade podataka i uvida u postojeće kompetencije učitelja kada je reč o identifikaciji i radu sa darovitim učenicima, osmislili bi se sadržaji koji bi učiteljima pomogli da savladaju znanja i veštine iz pomenute oblasti. Nakon toga bi se organizovao stručni skup namenjen pre svega učesnicima u istraživanju (ispitanicima) ali i svim ostalim zainteresovanima, na kojem bi bili predstavljeni rezultati istraživanja i dale određene smernice za dalji rad na pomenutom polju.
U završnoj fazi projekta, celokupne aktivnosti i rezultati bili bi objavljeni u zajedničkoj publikaciji čiji bi suizdavači biti Edukativni centar za rad sa darovitima Vršac i  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov u Vršcu .
Finansiran sredstvima:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja za nevladine organizacije u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine) – Rezultati konkursa
– Sopstveni izvori.
Period realizacije:
oktobar, 2013. godine – decembar, 2013. godine
Aktivnosti:
Publikacije:
Bilten
Narativni izveštaj:
 
P1
Naziv projekta:
Promocija interkulturnih vrednosti kroz istraživački rad i razmenu iskustava studenata
Kratak opis aktivnosti:
Grupni i samostalni mentorski vođeni rad studenata na istraživanjima manjeg obima, prezentacije i duskusije o nalazima istraživanja i objavljivanje rezultata u studentskom časopisu.
Ciljna grupa/učesnici:
Studenti u banatskom regionu (Srbija/Rumunija)
Mesto realizacije projekta:
Banatski region
Opis projekta:
Projekat treba da bude sproveden u suorganizaciji ECD-a, Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu i Univerziteta „Aurel Vlajku“ u Aradu. Saradnja između navedenih institucija je neophodna pošto pruža mogućnosti za zajednički rad mladih različitih nacionalnosti (Srba, Rumuna, Roma, Slovaka…).
Predloženi projekat predviđa grupni i samostalni mentorski vođeni rad studenata koji treba da prouče vaspitne stilove u porodici u zavisnosti od nacionalnog porodičnog okruženja. Pošto ustanove vaspitne stilove u savremenoj porodici u Srba, Rumuna, Roma, Slovaka… studenti bi jedni drugima prezentovali svoje nalaze i na radionicama diskutovali o uočenim sličnostima i razlikama. Ovakvi oblici rada pogoduju usvajanju i razvijanju interkulturnih vrednosti, s obzirom na to da pretpostavljaju interaktivan odnos članova timova, uočavanje sličnosti i razlika, upoznavanje sa drugim kulturama i običajima, izražavanje svojim mišljenja i stavova, kao i uvažavanje tuđih kroz diskusiju, saradnju i dijalog. Rezultati njihovog rada bili bi publikovani u studentskom časopisu.
Cilj projekta odnosi se na unapređenje i promociju interkulturnih vrednosti kod mladih kroz njihov zajednički angažman u istraživačkim projektima manjeg obima u okviru kojih bi, u skladu sa izborom svog budućeg zanimanja, ispitali načine podizanja dece, običaje i vaspitne stilove u porodicama Srba, Rumuna, Roma, Slovaka… Uz mentorsko vođenje studenti bi izabrali metod i osmislili intrumente za svoja mini-istraživanja zasnovana na projekt metodi. Grupni i individualni rad studenata u okviru ovog segmenta realizacije projekta trajao bi 4 meseca i pretpostavlja blisku saradnju i redovne sastanke timova studenata na svakoj instituciji. Rad studenata vodili bi i nadzirali mentori.
Nakon toga, bile bi organizovane jednodnevne radionice u Vršcu i Aradu na kojima bi studenti izložili rezultate svojih istraživanja i diskutovali o potencijalnim sličnostima i razlikama.
Ovakva jednodnevna druženja u dve različite države predstavljala bi izvanredan okvir za razmenu iskustava, upoznavanje drugih kultura koje vodi uspostavljanju i unapređenju interkulturnih vrednosti, nova lična poznanstva kroz direktan kontakt i podizanje kvaliteta života mladih sa obe strane granice. Dakle, 20-tak studenata iz Vršca išlo bi u posetu svojim kolegama u Aradu koji studiraju slične akademske ili strukovne programe, koji bi im kasnije uzvratili posetu. Pored prezentacija rezultata istraživanja koja su sproveli, ovom prilikom bi studenti imali prilike i da čuju različite jezike koji se u ovom regionu govore – srpski, rumunski, romski… kao i da predstave kraća dela književnosti za decu na svom maternjem jeziku uz prevode koji sami izrade, pošto su studenti uglavnom bilingvalni govornici – maternjeg, kao manjinskog, i još jednog jezika sredine.
Rezultati rada studenata kroz projekt metodu, radionice i diskusije na temu vaspitnih stilova u porodicama Srba, Rumuna, Roma… bili bi objavljeni u studentskom časopisu u 200 primeraka koji bi bio na raspolaganju studentima sa obe strane granice i koji bi doprineo diseminaciji rezultata projekta u celini i predstavljao prvi korak na osiguranju njegove održivosti. 
Finansiran sredstvima:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2012. godini) – Rezultati konkursa
– Sopstveni izvori.
Period realizacije:
novembar, 2012. godine – maj, 2013. godine
Aktivnosti:
Publikacije:
Narativni izveštaj:
Vidljivost projekta: